A DOQdrive bizonyító erejű elektronikus dokumentumokat, képeket, iratokat és információkat készít és tárol. Rendszerünk az EU eIDAS rendelete által elfogadott hitelesítést, azaz elektronikus aláírást és időbélyeget használ. Ez biztosítja a DOQdrive által készített digitális tartalom joghatását és rendel hozzá bizonyító erőt. A rendszer az egész Európai Unió területén egységesen használható.

A DOQdrive nem más, mint egy egyszerűen és díjmentesen használható mobil alkalmazás, amelynek segítségével bárki könnyedén előállíthatja és tárolhatja digitálisan is eredetinek minősülő dokumentumait és adatait, úgy, hogy azok akár egy bírósági eljárásban is felhasználhatók.
Az applikáció egy pár perces regisztrációval, az azonosítást követően (normál esetben 1-2 munkanapon belül) használhatóvá válik 18 éven felüli személyeknek. Innentől kezdve telefonja segítségével bármikor lefotózhatja papír alapú dokumentumait, például blokkjait vagy számláit amelyek a DOQdrive hitelesítést követően jogi értelemben is bizonyító erővel rendelkeznek. Ugyanígy rögzíthető egy esemény, például baleset körülményei. A DOQdrive által készített fotók nem manipulálhatók, nem megváltoztathatók, bíróság előtt felhasználhatók.

Webáruházként jó, ha tudjuk

Amire jelenleg egy papíralapú dokumentum is jó, arra a DOQdrive éppúgy, mert a lényege pont az, hogy kiváltja a papíralapú dokumentumok szerepét, az ugyanis elveszhet, megsemmisülhet, a DOQdrive-ba feltöltött dokumentum azonban soha! Az így tárolt dokumentumok, fényképek elektronikus formában is hordozzák bizonyító erejüket és eredetinek tekintendők. Erre jogszabályi garancia van.

Tényleg el kell fogadnia a boltnak a fényképet a blokkról, ha nincs meg a blokk?

Ha a DOQdrive-val készült és olvashatóan látszik rajta a blokk minden eleme, akkor igen. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) f-h pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak számít a DOQdrive-ba feltöltött és hitelesített, elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott és a digitális archiválás szabályai szerint archivált dokumentum, amelyet így mindenki köteles ugyanolyan iratként elfogadni, mint az eredeti papír alapú okiratot. Erről rendelkezik a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól is, amely lehetővé teszi, hogy papír alapú okiratot hiteles elektronikus másolattal is helyettesíthetünk egy eljárás során.

Na persze: majd tényleg el fogják fogadni ezt az „űrtechnológiát” a bíróságokon?

Kötelesek! A magyar és uniós jog egyaránt rendelkezik az eIDAS rendeletben meghatározott hitelesítési rendek szerint előállított dokumentumok bizonyító erejéről. A magyar jog tehát elfogadja az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott dokumentumokat is közokiratként vagy teljes bizonyító erejű magánokiratként. Akit a jogszabály jobban érdekel, az a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) f-h pontja bekezdését olvassa el. A DOQdrive-ba feltöltött hiteles és eredeti dokumentumok, fényképek a jövőben is bizonyító erejűek lesznek a hatósági és bírósági eljárások során.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint egy „sima” fényképet nem fog bizonyítékként elfogadni egyetlen hivatalos szerv sem, mert nem bizonyítható, hogy a fénykép nem manipulált, illetve készítésének helye és időpontja nem ismert, minden kétséget kizáróan nem igazolható. A különböző képszerkesztőkkel ugyanis egy pillanat alatt lehet átírni a dátumot vagy magának a fényképnek a tartalmát átalakítani a fénykép elkészülte után is– egy „sima” fénykép tehát nem hiteles. A DOQdrive-nak pont az a lényege, hogy a fénykép elkészültekor azonnal hitelesíti is a fényképet, azaz minden manipuláció lehetőségét kizárja, valamint jogi bizonyító erőt rendel hozzá. Így a fénykép ugyanazon joghatások kiváltásra lesz alkalmas, mint az a papíralapú dokumentum, amelyről a kép készült, legyen az a kívánt joghatás például egy sikeres reklamáció az üzletben vagy biztosítási esemény.

Kép és további információ: http://doqdrive.com/